ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| government_head = [[ถนอม กิตติขจร]]​
| government_head_history =
| state_head = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| election =
| last_election =
 
[[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]] เป็น [[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลตรี [[พลตรี ศิริ สิริโยธิน|ศ.สิริโยธิน]] ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 32 ของไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม