ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| government_head = [[พจน์ สารสิน]]​
| government_head_history =
| state_head = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| election =
| last_election =
[[พจน์ สารสิน|นายพจน์ สารสิน]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
 
พลเอก [[หลวงสุทธิสารรณกร|สุทธิ์ สุทธิสารรณกร]] ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม