ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ"

What The Fuck ??
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(What The Fuck ??)
| birthname = สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ
| nickname = ใบเตย
| birthdate = {{วันเกิดและอายุ|2535|8|8}}28
| birthplace = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| deathdate =
ผู้ใช้นิรนาม