ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|flag =
|flag_type = ธงอาณาจักรหงสาวดี
|image_coat =Hongsawatoi(pegu) kingdom.jpeg
|image_map =Ramannyakingdom Burma in 1450.jpgpng
|image_map_caption = อาณาจักรหงสาวดี ประมาณ พ.ศ. 1993
|symbol =
3,258

การแก้ไข