ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ย้อนการแก้ไขของ กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lady win
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lady win)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
| death_place =
| nationality = [[ชาวไทย|ไทย]]
| known_for = พระสนมเอกในพระสนมของ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| employer =
| occupation =
| term =
| parents = วิรัตน์ อุ่นพรม<br>ปราณี อุ่นพรม<ref name=Praew20190801/>
| spouse = [[{{marriage|พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]|June 2019|october 2019|end={{abbr|sep.|แยกกัน}}}}<ref name=KhaosodEngl20190730>{{cite journal |last1=Thaitrakulpanich |first1=Asaree |title=Rama X Names First Royal Consort in Almost a Century |url=http://www.khaosodenglish.com/news/2019/07/30/rama-x-names-first-royal-consort-in-almost-a-century/ | journal=Khaosod English | date=30 July 2019 | accessdate = 21 October 2019}}</ref>
| children =
| relatives =