ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{เพิ่งตาย}}{{เรซูเม}}
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|คำนำหน้านาม= พระเดชพระคุณ
|ชื่อ = โกศล
|ฉายา = สิรินฺธโร
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา<br/>ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)}}
 
'''พระสาสนโสภณ''' หรือ '''หลวงพ่อใหญ่''' นามเดิม '''โกศล โพธิ์งาม''' ฉายา '''สิรินฺธโร''' ( [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2467]] — 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) เป็นพระภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] ชาว[[จังหวัดสุรินทร์]] และเป็นเจ้าอาวาส[[วัดสุทธจินดาวรวิหาร]] ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสุทธจินดา,เจ้าสำนักเรียนวัดสุทธจินดา, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธจินดา, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ดูแลคณะสงฆ์ 6 จังหวัด คือ [[อุดรธานี]] [[หนองคาย]] [[เลย]] [[สกลนคร]] [[หนองบัวลำภู]]และ [[บึงกาฬ]]
 
== ประวัติ ==
 
=== การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา ===
* [[พ.ศ. 2477]] จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
* [[พ.ศ. 2483]] สอบได้[[นักธรรมชั้นตรี]] สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2484]] สอบได้[[นักธรรมชั้นโท]] สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2485]] สอบได้[[นักธรรมชั้นเอก]] สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2486]] สอบได้[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]] สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2487]] สอบได้[[เปรียญธรรม 4 ประโยค]] สำนักเรียนวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2489]] [[พ.ศ. 2490]] ได้ไปศึกษาอบรมนักเรียน ครูและนักเรียน การปกครองสำนักเรียนการปกครองตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
=== มรณภาพ ===
=== การละสังขาร​ ===
พระสาสนโสภณ​ ละสังขารมรณภาพเมื่อ​วันที่​ 9​ ตุลาคม​ พ.ศ.​2563​ เวลา​ 11:56​ น.​ สิริอายุ​ 96 ปี​ 75 พรรษา 75
 
== ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์ ==
* [[พ.ศ. 2494]] เป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
* [[พ.ศ. 2495]] เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา
* [[พ.ศ. 2500]] เป็นเจ้าคณะธรรมยุต อำเภอเมือง และอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
* [[พ.ศ. 2503]] เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
* [[พ.ศ. 2507]] เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา
* [[พ.ศ. 2508]] เป็น[[เจ้าคณะจังหวัด]]นครราชสีมา (ธรรมยุต)
* [[พ.ศ. 2514]] เป็นพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต
* [[พ.ศ. 2519]] เป็น[[เจ้าอาวาส]]วัดสุทธจินดาวรวิหาร
* [[พ.ศ. 2519]] เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
* [[พ.ศ. 2528]] เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)
* [[พ.ศ. 2542]] เป็น[[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต)
* [[พ.ศ. 2547]] เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
 
== ลำดับสมณศักดิ์ ==
* [[พ.ศ. 2487]] เป็นพระมหาโกศล สิรินฺธโร ป.ธ. 4
* [[พ.ศ. 2501]] รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]]ที่ ''พระครูสุนทรธรรมโกศล''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/109/3130.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๗๕ ตอน ๑๐๙ ง ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หน้า ๓๑๔๖</ref>
* [[พ.ศ. 2510]] รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ ''พระศรีธรรมวงศาจารย์ บริหารสีมาคณานุกิจ ธรรมิกคณิสสร'' <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/128/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๘๔ ตอน ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๓ </ref>
* [[พ.ศ. 2521]] รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ ''พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/060/8.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๙๗ ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ หน้า ๙</ref>
* [[พ.ศ. 2534]] รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะชั้นเทพ]]ที่ ''พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ปริยัติกิจคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/213/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๒</ref>
* [[พ.ศ. 2539]] รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมโสภณ โกศลปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/023/14.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๓ ข ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑๔</ref>
* 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]] ชั้นหิรัญบัฏ ที่ ''[[พระสาสนโสภณ]] โกศลวิมลญาณอดุล สุนทรปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/040/T_0004.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์] เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒, หน้า ๕</ref>
 
==เกียรติคุณ==
* [[พ.ศ. 2533]] [[รางวัลเสาเสมาธรรมจักร]] ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริญัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี จาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
* [[พ.ศ. 2546]] ปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิติกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]]
 
==อ้างอิง==
 
{{เรียงลำดับ|ธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)}}
{{เกิดปีอายุขัย|2467|2563}}
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]