ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 815,522,500 บาท<small>([[พ.ศ. 2561]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/101/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561] เล่ม 134, ตอนที่ 101 ก, 2 ตุลาคม 2560</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ =
34,995

การแก้ไข