ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| reign = พฤษภาคม พ.ศ. 2469 - เมษายน พ.ศ. 2471
| birth_date = {{วันเกิด|2425|3|17}}
| birth_place = [[จังหวัดพระนคร]] [[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = {{วันตายและอายุ|2475|4|8|2425|3|17}}
| death_place = [[จังหวัดพระนคร]] [[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| father1 = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| mother1 = [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]
ผู้ใช้นิรนาม