ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจันทบุรี"

เพิ่มขึ้น 117 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ
| 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
| 30 กันยายน พ.ศ. 2520
|-
| 22. นายประกิต อุตตะโมต
| 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
| 14 ตุลาคม พ.ศ. 2521
|}
{{col-2}}
! rowspan="1"|เข้ารับตำแหน่ง
! rowspan="1"|สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
|-
| 22. นายประกิต อุตตะโมต
| 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
| 14 ตุลาคม พ.ศ. 2521
|-
| 23. นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูล
| 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
| 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
|-
|43. นายสุธี ทองแย้ม
| 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
| ปัจจุบัน
|}
{{col-end}}
2,907

การแก้ไข