ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสุพรรณบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| พ.ศ. 2486–2487
|-
| 19. นาย [[อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร]]
| พ.ศ. 2487–2488
|-
| 22. ขุนธรรมรัฐธุราทร (ธรรมรัฐ โรจนสุนทร)
| พ.ศ. 2489–2494
|-
| 23. นายสนิท วิไลจิตต์
| พ.ศ. 2494–2496
|}
{{col-2}}
! ชื่อ
! ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
 
|-
| 23. นายสนิท วิไลจิตต์
| พ.ศ. 2494–2496
|-
| 24. พ.ต.อ.จำรัส โรจนจันทร์
|-
| 44. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
| พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน2563
|}-
| 45. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
{{col-end}}
| พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน
|}{{col-end}}
 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
2,907

การแก้ไข