ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แปลหมายเหตุ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| common_languages = [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]]
| religion = {{nowrap|[[โรมันคาทอลิก]]<br/>[[ลัทธิคาลวิน]] ([[โปรเตสแตนต์]]) {{·}}[[ลูเทอแรน]]<br/>[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]<br/>[[ศาสนายูดาห์]]<br/>}}
| government_type = [[Authoritarianism|Authoritarian]] [[regency]]<br/>{{small|(1920&ndash;1944)}}<hr/>[[Hungarism|Hungarist]] [[Totalitarianism|totalitarian state]]<br/>{{small|(1944&ndash;1945)}}<hr/>[[Transitional government|Transitional]] [[coalition government]] <br/>{{small|(1945&ndash;1946)}}
| government_type = [[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]
| title_leader = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮังการี|พระมหากษัตริย์]]
| leader1 = ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
5,520

การแก้ไข