ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อย่อ = มรท. / TRU
| คำขวัญ = มหาวิทยาลัยทันสมัย ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน มีมาตรฐานระดับสากล ประชาชนพึ่งพาได้
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ.21 กันยายน 2463]] (100 ปี)
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = วิชัย ศรีขวัญ
ผู้ใช้นิรนาม