ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ของดาราวีดีโอ"

|-
| align = "center"| '''[[ก่อนตะวันแลง]]''' || [[เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์]], [[พรชดา วราพชระ]], [[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]], [[บัณฑิตา ฐานวิเศษ]], [[อิทธิกร สาธุธรรม]], [[ณุศรา ประวันณา]], [[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]
| align = "center"|จันทร์-ศุกร์<br>30 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
|-
| align = "center"| '''[[กำนันหญิง]]''' || [[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]], [[วรากร ศวัสกร]], [[สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์]], [[อัญรส ปุณณโกศล]], [[ภูษณะ บัวงาม]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[อัครัฐ จิตตะศิริ]], [[สิริลภัส กองตระการ]], [[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]], [[พลรัตน์ รอดรักษา]], [[ปิยะ ตระกูลราษฎร์]], [[รุจิเรข พักตระเกษตริน]], [[กัญจน์ธนโชติ ปุนบุตรดา]], [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]], [[กชกร นิมากรณ์]]
12

การแก้ไข