ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โดเมนระดับบนสุด"

2
(100)
(2)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ย้อนด้วยมือ
[[องค์การกำหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต]] (IANA) แบ่งโดเมนระดับบนสุดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 
* '''[[โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ]]''' (ccTLD) : ใช้โดยประเทศหรือเขตปกครอง ประกอบด้วยตัวอักษร 1002 ตัว เช่น <tt>[[.th|th]]</tt> สำหรับ[[ประเทศไทย]]
* '''[[โดเมนระดับบนสุดตามหมวด]]''' (gTLD) : ใช้ตามประเภทขององค์กร (อย่างน้อยในทางทฤษฎี) (เช่น <tt>[[.com|com]]</tt> สำหรับองค์การทางธุรกิจ) มีตัวอักษรอย่างน้อย 3 ตัว สามารถใช้ได้ทั่วโลก แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ <tt>[[.gov|gov]]</tt> และ <tt>[[.mil|mil]]</tt> ใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานด้านการปกครองและการทหารของ[[สหรัฐอเมริกา]] ตามลำดับ
* '''[[โดเมนระดับบนสุดตามตามโครงสร้างพื้นฐาน]]''': มีเพียง <tt>[[.arpa|arpa]]</tt> เท่านั้น
ผู้ใช้นิรนาม