ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{ว.ม.ล.|๒๔๕๔}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/418.PDF พระราชทานตราวชิรมาลา] </ref>
* {{ท.จ.ฝ่ายหน้า|๒๔๕๖}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1961.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๙๖๗)] </ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม