ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2 มกราคม พ.ศ. 2459 หัวหมื่น<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/2740.PDF พระราชทานยศ (หน้า ๒๗๔๘)] </ref>
* 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 นายกองใหญ่<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/3320.PDF พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๓๓๒๘)] </ref>
* หัวหมื่น
* จางวางตรี
* 1 มกราคม พ.ศ. 2464 จางวางโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2894.PDF พระราชทานยศ (หน้า ๒๙๓๑)] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม