ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรทิพย์ ชัยจินดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
พลตำรวจเอก '''จักรทิพย์ ชัยจินดา''' ([[ชื่อเล่น]]: แป๊ะ, เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2502) [[นักการเมือง]]และ[[ตำรวจ]][[ชาวไทย]] ดำรงตำแหน่ง[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12|สมาชิกวุฒิสภาไทย]] กรรมการ[[ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)]] หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน [[ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/105_3/4.PDF คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 11/2563]</ref> และ[[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]] และนายตำรวจราชองครักษ์<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/158/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์] เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 11 9 กรกฎาคม 2563</ref>
 
== ประวัติ ==
1,538

การแก้ไข