ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

กาลเวลาอดีตและอนาคตล้วนแต่เกิดขึ้นโดยความเร็วแสงทั้งนั้นขอบคุณครับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(กาลเวลาอดีตและอนาคตล้วนแต่เกิดขึ้นโดยความเร็วแสงทั้งนั้นขอบคุณครับ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Blueglow.jpg|frame|[[ปรากฏการณ์เชเรนคอฟ]] ในเครื่อง[[ปฏิกรณ์นิวเคลียร์]] เป็นผลมาจาก อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงที่เดินทางในน้ำ แสงมีความเร็วที่เร็วที่สุดในจักรวาลและเอกภพไม่มีอะไรที่จะเร็วกว่าแสงได้้้และไม่มีนักวิทยาศาสตร์ หักล้างความผิดนี้ได้้้้้้้้้้แสงเดินทางจากโลกเราไปยังดาว เนปจูนใช้เวลาประมาณ 30 ปีนี่คือทฤษฎีและหลักความคิดของผมผมคิดว่ามนุษย์เราเกิดและวนเวียนแบบนี้มาหลายช่วงทศวรรษแล้ว หรือคุณคิดไม่ออกให้คุณคิดว่าแก้วน้ำที่ไม่ตกถึงพื้นแต่เรากลับมองว่ามันแตกนั่นก็คือความเร็วของแสงหรือมิติอนาคตนั้นเอง ]]
 
'''อัตราเร็วของ[[แสง]] (speed of light) '''ใน[[สุญญากาศ]] มีนิยามว่าเท่ากับ 299,792,458 [[เมตรต่อวินาที]] (หรือ 1,079,252,848,800‬ [[กิโลเมตร]]ต่อ[[ชั่วโมง]] หรือประมาณ 186,000.000 [[ไมล์]]ต่อวินาที หรือ 671,000,000 ไมล์ต่อชั่วโมง) ค่านี้เขียนแทนด้วยตัว '''''[[c]]''''' ซึ่งมาจาก[[ภาษาละติน]]คำว่า celeritas (แปลว่า [[อัตราเร็ว]]) และเรียกว่าเป็นค่าคงที่ของ[[อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์|ไอน์สไตน์]] แสงเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นคือไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ด้วยเงื่อนไขใด อัตราเร็วของแสงที่ผู้สังเกตคนนั้นวัดได้ จะเท่าเดิมเสมอ ซึ่งขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไป แต่เป็นไปตาม [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ]] ของ [[อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์]]