ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล เลดีโอกิลวี"

25 ธันวาคม 2479 - 24 เมษายน 2506: เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ (Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent) 24 เมษายน 2506 - 31 ธันวาคม 2531: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล มิซิสโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Mrs. Ogilvy) 31 ธันวาคม 2531 - ปัจจุบัน: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล เลดีโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Lady Ogilvy)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(25 ธันวาคม 2479 - 24 เมษายน 2506: เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ (Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent) 24 เมษายน 2506 - 31 ธันวาคม 2531: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล มิซิสโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Mrs. Ogilvy) 31 ธันวาคม 2531 - ปัจจุบัน: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล เลดีโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Lady Ogilvy))
== พระประวัติ ==
เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เลดีโอลกวี ทรงมีพระนามเดิมว่า '''เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์''' ณ [[จตุรัสเบรเกรฟ]] [[ลอนดอน]] ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ที่ 2 และพระองค์เดียวใน [[เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งเคนต์]] และ [[เจ้าหญิงมารีนา ดัชเชสแห่งเคนต์]] ทรงเป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร]] กับ [[แมรีแห่งเทก สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร]] โดยพระนามอเล็กซานดราของพระองค์มาจากพระนามาภิไธยของ [[อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก]] พระปัยยิกา(ย่าทวด)
 
== พระอิสริยยศ ==
 
* 25 ธันวาคม 2479 - 24 เมษายน 2506: เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ (Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent)
* 24 เมษายน 2506 - 31 ธันวาคม 2531: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล มิซิสโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Mrs. Ogilvy)
* 31 ธันวาคม 2531 - ปัจจุบัน: เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เดอะออนะระเบิล เลดีโอกิลวี (Her Royal Highness Princess Alexandra, The Honourable Lady Ogilvy)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม