ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524"

เปลี่ยนชื่อสส. จังหวัดมหาสารคามเป็นหัด ดาวเรือง
(เปลี่ยนชื่อสส. จังหวัดมหาสารคามเป็นหัด ดาวเรือง)
ผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 5 คน ได้แก่
* นาย[[คล้าย จิตพิทักษ์]] - ส.ส. [[พัทลุง]]
* นาย[[ปรุงศักดิ์หัด ไชยหาญดาวเรือง]] - ส.ส. [[มหาสารคาม]]
* นาย[[ไพฑูรย์ โหตรไวศยะ]] - ส.ส. [[อุบลราชธานี]]
* นาย[[ชัยทิพย์ น่วมอนงค์]] - ส.ส. [[กรุงเทพมหานคร]]
 
==อ้างอิง==
* กองบรรณาธิการมติชน, 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน, 2549, ISBN 974-323-889-1
* [http://www.thai-aviation.net/accidents%204.htm Thai Air Accidents (1980 to 1989)]
 
1

การแก้ไข