ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ทางแยก|ต่อ=yes|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|2}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[อำเภอปากช่อง|อ.ปากช่อง]], [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} ถนนมิตรภาพ ไป [[อำเภอสีคิ้ว|อ.สีคิ้ว]], [[จังหวัดนครราชสีมา|นครราชสีมา]]}}
{{ทางแยก|กม.=|ขวา={{ป้ายทางหลวง|MT|6}} ทางเชื่อมต่อ [[ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6|ทล.พ.6]] ไป นครราชสีมา, สระบุรี, [[อำเภอบางปะอิน|อ.บางปะอิน]]| สีขวา = ก่อสร้าง}}
{{ทางแยก|กม.=7+917|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2434}} [[ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า]] เข้าเมืองสีคิ้ว}}
{{ทางแยก|กม.=28+351|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2161}} ทล.2161 ไป อ.สูงเนิน}}
{{ทางแยก|กม.=34+930|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|2256}} ทล.2256 ไป [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]}}
{{ทางแยก|ต่อ=yes|ตรง={{ป้ายทางหลวง|H|2435}} ทล.2435 เข้าเมือง[[อำเภอเมืองชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]}}
{{ทางแยก/ส่วน|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=201|ทิศทาง=ชัยภูมิ–ชุมแพ}}
{{ทางแยก|จังหวัด=ชัยภูมิ|pspan=8|กม.=126+167|ชื่อ=แยกโรงต้ม|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ถนนนิเวศรัตน์]] และ {{ป้ายทางหลวง|H|2435}} [[ถนนสีคิ้ว - เชียงคานสายเก่า]] เข้าเมืองชัยภูมิ}}|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|202}} ทล.202 ไป [[อำเภอสีดา|อ.สีดา]]}}
{{ทางแยก|กม.=161+842|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2054}} ทล.2054 ไป [[อำเภอคอนสวรรค์|อ.คอนสวรรค์]]}}
{{ทางแยก|กม.=163+084|ชื่อ=แยกช่องสามหมอ|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|229}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229|ทล.229]] ไป [[อำเภอมัญจาคีรี|อ.มัญจาคีรี]], [[อำเภอบ้านไผ่|อ.บ้านไผ่]]}}
ผู้ใช้นิรนาม