ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.จ.ก.ฝ่ายใน|2468}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/3670_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน] หน้า ๓๖๗๐ เล่ม ๔๒, ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘</ref>
{{น.ร.ฝ่ายใน|2468}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/3670_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน] หน้า ๓๖๗๐ เล่ม ๔๒, ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2468}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/3669.PDF พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์] หน้า ๓๖๖๙ เล่ม ๔๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘</ref>
{{ป.จ.ฝ่ายใน|}}
{{ว.ป.ร.1|}}
{{ป.ป.ร.1|2469}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3114.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม 43, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469, หน้า 3114</ref>
1,788

การแก้ไข