ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
{{ช.ด.|2535}}
{{ร.จ.ม.|2530}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/266V001/159.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา] ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕๙ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓</ref>
{{ภ.ป.ร.4|2527}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/186/21.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘ เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖, ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒</ref>
 
== อ้างอิง ==
1,194

การแก้ไข