ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
จอมพล มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้รับพระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ดังนี้ <ref name="ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน">[http://www.rta.mi.th/command/command2.htm ผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน], </ref>
 
* {{ต.ม.|๒๔๒๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/060/528_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า ๕๒๙)] </ref>
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ป.ช.|2444}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/046/873_1.PDF พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์], เล่ม ๑๘, ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๘๗๓</ref>
ผู้ใช้นิรนาม