ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มกล่องข้อมูล)
 
ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ({{lang-en|K-Nearest Neighbour Algorithm}}) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสินใจว่า คลาสใดที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได้บ้าง โดยการตรวจสอบจำนวนบางจำนวน (“K” ในขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด) ของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจำนวนเงื่อนไข หรือกรณีต่างๆ สำหรับแต่ละคลาส และกำหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
 
== ตัวอย่าง ==
[[ไฟล์:Knn-Class.png|thumb|left|ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูลของขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด]]
กำหนดให้จุดที่พิจารณาคือ วงกลมสีเขียว ควรจัดกลุ่มให้จุดที่สนใจไปอยู่ใน <u>คลาสแรกของสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน</u> หรือ ''คลาสสองของสามเหลี่ยมสีแดง''
72,284

การแก้ไข