ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คินนิกุบันซึเกะ"

| colspan="1" align="center" style="background-color: #0000FF;" |<span style="color:white;">ลูกโลก</span>
| colspan="1" align="center" |4:06
|-
| colspan="1" align="center" |4*
| colspan="1" align="center" style="background-color: #150517;" |<span style="color:white;">ทางลาดกระโดด</span>
| colspan="2" align="center" style="background-color: #0000FF;" |ไม้กระดก
| colspan="2" align="center" style="background-color: #8A4117;" |เสาไม้
| colspan="1" align="center" style="background-color: #a8bbef;" |บันไดแคบ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #736F6E;" |กระโดดข้ามช่องว่าง
| colspan="1" align="center" style="background-color: #a7a20d;" |สะพานแขวน
| colspan="1" align="center" style="background-color: #00ff7f;" |เนินแคบ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #00FF00;" |กลองมรณะ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #ffd700;" |สะพานท่อและทางลงยักษ์
| colspan="1" align="center" |4:16
|-
| colspan="1" align="center" |5*
| colspan="1" align="center" style="background-color: #0000FF;" |ไม้กระดก
| colspan="2" align="center" style="background-color: #ff6347;" |หลังคา
| colspan="2" align="center" style="background-color: #00fa9a;" |หินกระโดด
| colspan="1" align="center" style="background-color: #ff0000;" |โค้งตัว S รางรถไฟ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #00ffff;" |สายเสาไฟ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #d3d3d3;" |เนินแคบและตึก
| colspan="1" align="center" style="background-color: #736AFF;" |สะพานขาด
| colspan="1" align="center" style="background-color: #4AA02C;" |เนินโค้ง
| colspan="1" align="center" style="background-color: #ffd700;" |สะพานท่อ
| colspan="1" align="center" |4:41
|}
<br />
<nowiki>*</nowiki> ภาค 4 และภาค 5 ออกอากาศเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 
* '''คุณแม่แข็งแกร่ง'''
543

การแก้ไข