ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2430 เจ้าพนักงานใหญ่ผู้บัญชาการยุทธภัณฑ์ ในกรมยุทธนาธิการ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/013/98.PDF ข่าวตั้งตำแหน่งกรมทหาร] </ref>
* พ.ศ. 2430 นายพลตรี<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/035/280.PDF เปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่มบรรดาศักดิ์ทหารที่ไปราชการทัพ] </ref>
* 15 เมษายน พ.ศ. 2433 - 2435 ผู้บัญชาการกรมทหารบก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/005/51.PDF ตั้งตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติกรมยุทธนาธิการ] </ref>
* พ.ศ. 2435 เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ
* พ.ศ. 2439 เป็นเจ้าพระยา
ผู้ใช้นิรนาม