ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปียทิพย์ คุ้มวงศ์"

 
==ภาพยนตร์==
 
{{col-begin}}
{{col-5}}
* ตลาดพรหมจารี (2516)
* [[แม่นาคอเมริกา]] (2518)
* ลูกทุ่งเพลงสวรรค์ (2521)
* ไม่มีคำว่ารัก (2521)
{{col-5}}
* หญิงปรารถนา (2521)
* ศศิมาบ้าเลือด (2521)
* แสนซน (2525)
* เพชฌฆาตหน้าเป็น (2525)
{{col-5}}
* ยอดเยาวมาลย์ (2525)
* ดอกแก้ว (2525)
* บ้าน (2530)
* วัลลี (2531)
* วิมานเสน่หา (2531)
* ปุลากง (2533)
* สมปรารถนา (2537)
* [[กั๊กกะกาวน์]] (2547)
* รุ่นพี่ (2558)
{{col-end}}
 
; ไม่ทราบปี พ.ศ.
ผู้ใช้นิรนาม