ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==== ชาวไทอีสาน ====
ชาวไทอีสานเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนประชากรมากรองจากกลุ่มไทโคราช อาศัยอยู่มากในบางอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น [[อำเภอบัวใหญ่]] [[อำเภอบัวลาย]] [[อำเภอสีดา]] [[อำเภอแก้งสนามนาง]] [[อำเภอประทาย]] [[อำเภอโนนแดง]] [[อำเภอบ้านเหลื่อม]] [[อำเภอเมืองยาง]] [[อำเภอลำทะเมนชัย]] [[อำเภอปักธงชัย]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอคง]] [[อำเภอห้วยแถลง]] [[อำเภอชุมพวง]] และบางส่วนของ [[อำเภอครบุรี]] [[อำเภอเสิงสาง]] และ [[อำเภอสีคิ้ว]] เป็นต้น ชาวไทยอีสานพูดภาษาอีสานท้องถิ่นคล้ายกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนชาวอีสานทั่วไป กลุ่มชาวไทยอีสานอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหลายรุ่นตามความเจริญของเศรษฐกิจ ในบางข้อสันนิฐานให้ข้อมูลว่า เดิมชาวโคราชพูดภาษากลางแบบชาวสยาม และมีชาวไทยอีสานอพยพเข้ามาอยู่ปะปนกัน จึงเกิดการผสมผสานเป็นภาษาไทโคราช แต่อย่างไรก็ดีชาวไทยอีสานดั้งเดิมมีถิ่นอาศัยอยู่ในภาคอีสานมานานแล้ว มิและอีกส่วนมากได้มีการอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง มีความพัวพันกับอาณาจักรไทยสัมพันธ์ในอดีตด้านต่างๆ เช่น โคตรบูรณ์ ศรีจะนาศะ ซึ่งเป็นกับอาณาจักรของศาสนาพุทธ มิใช่พราหม-ฮินดู แบบจักรวรรดิ์เขมรล้านช้าง ซึ่งกล่าวได้ว่าชาวไทยอีสานเป็นชนพื้นเมืองเดิมของภาคอีสานมาช้านานแล้ว และมีอีกส่วนมากที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงด้วยเช่นกัน
 
==== ชาวไทยเชื้อสายลาว ====
ผู้ใช้นิรนาม