ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

 
# '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้าน (เดิมติด[[แม่น้ำน่าน]]เก่า) มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศใต้''' ติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้าน มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์ มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
# '''ทิศตะวันตก''' จดแม่น้ำน่าน ตรงข้ามค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.๓๕
# '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้าน มีกำแพงวัดกั้นเป็นเขต
 
=== เขตวิสุงคามสีมา ===
14,360

การแก้ไข