ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรรกศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
{{Philosophy sidebar}}
'''ตรรกศาสตร์''' ({{lang-en|logic}} - มีรากศัพท์จากภาษากรีกคือ λόγος, ''logos'') โดยทั่วไปประกอบด้วยการศึกษารูปแบบของ[[ข้อโต้แย้ง]]อย่างเป็นระบบ [[ข้อโต้แย้ง]]ที่สมเหตุสมผลคือข้อโต้แย้งที่มีความสัมพันธ์ของการสนับสนุนเชิงตรรกะที่เฉพาะเจาะจงระหว่างข้อสมมุติพื้นฐานของข้อโต้แย้งและข้อสรุป
 
30,852

การแก้ไข