ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Undid edits by 2001:44C8:4555:FEE3:9453:64BF:FCF5:7917 (talk) to last version by 2403:6200:88A2:7C98:CDA6:6E6A:6A0B:FCB0)
}}
 
'''นครหาดใหญ่''' เป็น[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]ที่ตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]<ref>http://www.rd.go.th/songkhla2/76.0.html</ref> และเป็นเทศบาลนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจาก[[เทศบาลนครนนทบุรี]] และ[[เทศบาลนครปากเกร็ด]] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ หาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ในเขตเทศบาล 21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 159,233 คน<ref name="stat">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=9098&statType=1&year=60 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่] ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม