ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มสกุลภาษาจีน)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox royalty
| name = หนูเอ่อร์ฮาชื่อ
| title = พระเจ้าชิงไท่จู่
| native name = 努爾哈赤
| temple name = ชิงไท่จู่
| image = 清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg
| succession = พระเจ้าต้าจินองค์ที่ 1
| succession = กษัตริย์องค์ที่ 1 แห่งรัฐต้าจิน
| reign = 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1616 - 30 กันยายน ค.ศ. 1626 ({{อายุปีและวัน|2159|2|17|2169|9|30}})
| coronation = 17 กุมภาพันธ์ 2159
ผู้ใช้นิรนาม