ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเอ็ดวี"

แปลใหม่
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(แปลใหม่)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{Infobox royalty
|type=monarcmonarch
|name=เอ็ดวี (เอ็ดวิก)
|succession=[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งชนอังกฤษ]]
|image=Eadwig - MS Royal 14 B VI.jpg
|caption=พระเจ้าเอ็ดวีใน "ม้วนวงศ์วานของกษัตริย์แห่งอังกฤษ" ในช่วงต้นศตวรรษคริสต์ศตวรรษที่ 14
|reign=23 พฤศจิกายน ค.ศ.955 - 1 ธันวาคม ค.ศ.959 ระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน กับ 7 วัน
|predecessor=[[สมเด็จพระเจ้าเอเดรดแห่งอังกฤษ|เอ็ดเร็ด]]
|successor=[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ|เอ็ดการ์]]
|house=[[ราชวงศ์เวสเซกซ์|เวสเซ็กซ์]]
|birth_date=ค.ศ.940
|birth_place=เวสเซ็กซ์ อังกฤษ
|death_date=1 ตุลาคม ค.ศ.959|death_place=กลอสเตอร์ อังกฤษ
|death_place=กลอสเตอร์ อังกฤษ
|place of burial=กลอสเตอร์
|consort=yes
|spouse=[[เอลฟ์จิฟู มเหสีของเอ็ดวี|เอลฟ์จิฟู]] (เป็นโมฆะ)
|father=[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1 แห่งอังกฤษ|เอ็ดมุนด์ กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]
|mother=[[เอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี]]
|religion=[[โรมันคาทอลิก]]
}}
'''พระเจ้าเอ็ดวี''' ({{lang-en|Edwy}} หรือ เอ็ดวิก {{lang-en|Eadwig}}) บางเรียก"ผู้งามหมดจด (All-Fair)"<ref>[http://www.britainexpress.com/History/monarchs.htm Britain Express – English Monarchs]</ref> ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งชนอังกฤษ]] ตั้งแต่ ค.ศ.955 จวบจนเสด็จสวรรคต
'''พระเจ้าเอ็ดวี''' ({{lang-en|Edwy}} หรือ เอ็ดวิก {{lang-en|Eadwig}}) โอรสของ[[พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1|พระเจ้าเอ็ดมุนด์]] ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]] (ค.ศ.955-959) ต่อจากพระปิตุลา [[พระเจ้าเอเดรด|เอ็ดเร็ด]] เอเธลวาลด์บันทึกไว้ว่าประชาชนทั่วไปเรียกว่าเอ็ดวิกว่า "ผู้งดงามทุกส่วน (All-Fair)" เนื่องจากพระองค์รูปงามมาก พระองค์เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากเรื่องการประจันหน้ากับ[[นักบุญดันสตัน|ดันสตาน]]ในงานเลี้ยงฉลองการราชาภิเษก และจากเรื่องที่ว่าในปีค.ศ.957 อาณาจักรถูกแบ่ง พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่เหนือเธมส์ ([[ราชอาณาจักรเมอร์เซีย|เมอร์เซีย]]และ[[ราชอาณาจักรนอร์ทัมเบรีย|นอร์ธัมเบรีย]]) ปกครองโดยพระอนุชาของพระองค์ [[พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ|เอ็ดการ์]] การแบ่งประเทศดูจะสงบสุขดี และเมื่อเอ็ดวิกสวรรคตในอีกสองปีต่อมา เอ็ดการ์ขึ้นเป็นกษัตริย์เหนืออังกฤษที่เป็นเอกภาพอีกครั้ง
 
พระองค์ทรงพระราชโอรสใน[[พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1]]และพระนาง[[เอลฟ์จิฟูแห่งชาฟท์สบรี]] พระเจ้าเอ็ดวีทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระปิตุลา [[พระเจ้าเอเดรด]] เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 15 พรรษา รัชสมัยของพระองค์เป็นที่รู้จักจากความขัดแย้งภายในระหว่างเหล่าขุนนางและนักบวช รวมไปถึงอัครมุขนายก[[นักบุญดันสตัน|ดันสตัน]] และ[[โอดาแห่งแคนเทอร์เบอรี|โอลดา]] ทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 959 สิริเวลาอยู่ในราชสมบัติประมาณสี่ปี [[พระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ]] พระราชอนุชาทรงรับราชสมบัติสืบต่อ
 
== ความขัดแย้งกับนักบุญดันสตาน ==
4,949

การแก้ไข