ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 8810037 สร้างโดย พลเมืองเหนือ (พูดคุย))
=== การกำหนดชื่อเรียกเฉพาะ ===
==== การลำดับเลขเดือน ====
ปฏิทินจุลศักราช/ปฏิทินพม่าที่แพร่หลายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ บนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่หลายแบบ ในขณะที่ระบบปฏิทินพม่าจะอ้างอิงเดือนต่าง ๆ ตามชื่อเดือน ระบบปฏิทินจุลศักราชของ[[สิบสองปันนา]] [[เชียงตุง]] [[อาณาจักรล้านนา|ล้านนา]] [[อาณาจักรล้านช้าง|ล้านช้าง]] และ[[อาณาจักรสุโขทัย|สุโขทัย]] จะอ้างถึงเดือนต่าง ๆ ด้วยเลขลำดับเดือนแทน สิ่งเหล่านี้ทำให้การศึกษาเอกสารและจารึกโบราณในประเทศไทยต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ นอกจากจะต้องแน่แน่ใจว่าวันที่ปรากฏในเอกสารจารึกเป็นวันที่ใช้ตามระบบปฏิทินท้องถิ่นต้นกำเนิดเอกสารแล้ว ยังต้องระวังถึงแบบแผนการใช้ปฏิทินที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ เองอีกด้วย<ref name=jce-1989-9-10>Eade 1989: 9–10</ref> อย่างไรก็ตาม การนับเดือนตามระบบปฏิทินจุลศักราชที่ใช้ในประเทศกัมพูชา (เขมร) ซึ่งถือเอาเดือนมิคสิระเป็นเดือนอ้ายหรือเดือนแรกของปี จะเรียงลำดับเลขเดือนและชื่อเดือนตรงกัน<ref>{{Cite web|url=http://www.cam-cc.org/calendar/chhankitek.php|title=Khmer Chhankitek Calendar|publisher=Cambodian Coordinating Council}}</ref>
 
{| class="wikitable" border="1"
ผู้ใช้นิรนาม