ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยตเว็นเตอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
มหาวิทยาลัยทเว็นเตอก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1961 ในชื่อ วิทยาลัยเทคนิคทเว็นเตอ (Technische Hogeschool Twente หรือย่อเป็น THT)<ref>{{Cite web|title=History of the University of Twente|access-date=2020-04-10|url=https://www.utwente.nl/en/organisation/about/History/}}</ref> เป็นสถาบันเทคนิคแห่งที่สามของประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อจาก [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟท์]]และ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอนด์โฮเฟิน]] ภายใน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยทเว็นเตอในปี ค.ศ. 1986 อันเป็นผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาดัตช์ปี ค.ศ. 1984
 
สภาพผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในท้องที่ของเอ็นสเคอเด อันเป็นเมืองหลักของภูมิภาค[[ทเว็นเตอ]]เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นภูมิภาคที่มีการทำอุตสาหกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะสิ่งทอ โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม และเคมี นอกจากนี้ รัฐบาลยังหวังให้การตั้งมหาวิทยาลัยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเริ่มซบเซาลงไป
3,338

การแก้ไข