Blenarongyod

เข้าร่วมเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพิ่มขึ้น 104 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
 
=== ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ===
* '''ธุรกิจอาหารสัตว์''' ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ภายใต้ตราสินค้า '''เบทาโกร บาลานส์ มาสเตอร์ ฟาร์ม เพิ่มพูน เบ-แลค พี-แลค ไบโอ โอเม็ก และอะมิน่า'''
* '''ธุรกิจเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์''' ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้าหลัก '''เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า'''
* '''ธุรกิจอุปกรณ์ฟาร์ม''' ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และระบบควบคุมจัดการฟาร์มครบวงจร พร้อมให้บริการปรึกษา ภายใต้ตราสินค้าหลัก '''บี. อินเตอร์ '''
* '''ธุรกิจบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ''' ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ภายใต้ชื่อ '''ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร'''
 
=== กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ ===
111

การแก้ไข