เครือเบทาโกร คือ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการผลิตอาหาร รวมถึงการบริการช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศ

ปัจจุบัน มียอดขายประมาณ 90,000 ล้านบาท[1] มีพนักงานทั้งหมดกว่า 35,000 คน และบริษัทในเครือฯ 36 บริษัท[2]

ผู้บริหารระดับสูงแก้ไข

 • ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ
 • นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติแก้ไข

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ก่อนจะขยายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร

ธุรกิจเครือเบทาโกรแก้ไข

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแก้ไข

 • ธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ ภายใต้ตราสินค้า เบทาโกร บาลานส์ มาสเตอร์ ฟาร์ม เพิ่มพูน เบ-แลค พี-แลค ไบโอ โอเม็ก และอะมิน่า
 • ธุรกิจเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้าหลัก เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า
 • ธุรกิจอุปกรณ์ฟาร์ม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และระบบควบคุมจัดการฟาร์มครบวงจร พร้อมให้บริการปรึกษา ภายใต้ตราสินค้าหลัก บี. อินเตอร์
 • ธุรกิจบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ภายใต้ชื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์แก้ไข

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรพ่อ-แม่พันธุ์ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร สุกรขุน ไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ และ ไก่ไข่

กลุ่มธุรกิจอาหารแก้ไข

ธุรกิจอาหารเครือเบทาโกรครอบคลุมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุง ปัจจุบันนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้แก่

เบทาโกร (BETAGRO)แก้ไข

ผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง และเครื่องปรุงรส

เอสเพียว (S-Pure)แก้ไข

ผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่สด

อิโตแฮม (ITOHAM)แก้ไข

ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทไส้กรอก

ช่องทางการจัดจำหน่ายอาหารเครือเบทาโกรแก้ไข

 • ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหาร เบทาโกร ช็อป (BETAGRO Shop)
 • ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร เบทาโกร เดลี่ (BETAGRO Deli)
 • ร้านอาหาร เครือเบทาโกรเปิดดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ในลักษณะที่นำเข้าแบรนด์และบริหารแบรนด์เอง รวมถึงการร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน ได้แก่
  • ฮอง อะจิ ราเมน (Hon Aji Ramen)
  • ฮอง อะจิ คาเฟ่ (Hon Aji Cafe)
  • เทนมัตสึ (Tenmatsu)
  • ลิตเติ้ล เมอร์เมด (Little Mermaid)

ธุรกิจต่างประเทศแก้ไข

เครือเบทาโกรขยายฐานการผลิตครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหาร เบทาโกร ช็อป

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงแก้ไข

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสุนัขและอาหารแมว ภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ อาหารสุนัข เพอร์เฟคต้า (Perfecta) อาหารสุนัข ด็อกเอ็นจอย (Dog’n joy), ด็อกเอ็นจอย คอมพลีท (Dog’n joy Complete) อาหารแมว แค็ทเอ็นจอย (Cat’n joy) อาหารสุนัข บิงโก สตาร์ (Bingo Star) และอาหารแมว บิงโก สตาร์ (Bingo Star)

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอาหารปลาสวยงามและปลาคาร์ฟ จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า โอคาเนะ (Okane) และกลุ่มอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ วิตามิน น้ำยาทำความสะอาด แชมพู และอื่น ๆ โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ อี-ซี่ (E-Z), ซิลกี้ แคร์ (Silky Care), เฮอร์บัล เฟรช (Herbal Fresh) และ คูริน แคท (Kurin Kat)

มาตรฐานการรับรองและรางวัลแก้ไข

บริษัทและโรงงานในเครือฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการและการผลิต HACCP, GMP และ ISO รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เอสเพียว (S-Pure) ผ่านการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งกระบวนการผลิต จาก เอ็นเอสเอฟ (NSF International)

 1. https://www.tiscowealth.com/trust-magazine/issue-42/people.html
 2. http://www.betagro.com/corporate/th/ourbusiness