ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีขาว"

เพิ่มขึ้น 77 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีขาวคู่กับ[[สีฟ้า]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี]], [[โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม]], [[โรงเรียนโยนออฟอาร์ค]], [[โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย]], โรงเรียนควนเนียงวิทยา และ[[โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ]]
* สีขาวคู่กับ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสารวิทยา]], [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]], [[โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช]], [[โรงเรียนบางหลวงวิทยา]], [[มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]], [[โรงเรียนมารีวิทย์]], [[โรงเรียนเพชรพิทยาคม]], [[โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา]] และ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]]
* สีขาวคู่กับ[[สีชมพู]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย]] [[โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]]และ[[โรงเรียนปิยะบุตร์]]
* สีขาวคู่กับ[[ชมพู]]และ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]
* สีขาวคู่กับ[[สีม่วง]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม]], [[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนนครสวรรค์]]
ผู้ใช้นิรนาม