ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัล ภูเก็ต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** ศูนย์อาหารฟู้ดพาร์ค (เดิมชื่อศูนย์อาหารฟู้ดเทอร์เรส)
* พลับบลิค เฮาส์
* สถานออกกำลังกาย เจ็ทส์ ฟิตเนส (เปิด 24 ชั่วโมง)
* โรงภาพยนตร์[[เอสเอฟ ซีเนม่า|เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า]] จำนวน 7 โรง จำนวนนี้มีโรงภาพยนตร์ระบบเฟิร์สคลาส (First Class) จำนวน 1 โรง (เดิมชื่อเอสเอฟเอ็กซ์ โคลเชี่ยม ซีเนม่า)
 
3,966

การแก้ไข