ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| N23 || วัดสร้อยทอง ||● |||||||| || ●|| || rowspan = "31" | [[กรุงเทพมหานคร]]
|-
| N22 || บางโพ ||●||●||●|| ● ||●||{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีบางโพ]]'''
|-
| N21 || เกียกกาย ||● || ●|| ● |||||● ||