ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ลำดับสาแหรก ==
{{ahnentafel top|width=100%|ลำดับสาแหรกของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล{{PAGENAME}}}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''{{PAGENAME}}'''
|1= 1. '''หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล'''
|2= 2. [[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]]
|3= 3. [[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล|หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย]]
|4= 4. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
|5= 5. [[หม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา]] ดิศกุล
|6= 6. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]]
|7= 7. [[เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่]]
|8= 8. (=24.) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|9= 9. [[เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาชุ่ม]]
|10= 10. [[หม่อมราชาธิราชเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา)]]
|11= 11. ใย อิศรเสนา ณ อยุธยา
|12= 12. [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|13= 13. [[เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 5]]
|14= 14. [[เจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่)]]
|15= 15. หม่อมมา ณ เชียงใหม่
|16= 16. [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|17= 17. [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|18= 18. พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)
|19= 19. คล้าย โรจนดิศ
|20= 20. หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา
|21= 21. หม่อมสวน อิศรเสนา ณ อยุธยา
5,348

การแก้ไข