ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2557]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] ({{ป.ม.)|2557}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/005/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [จำนวน ๔ ราย ๑. นายสม วรรณประภา ฯ] เล่ม ๑๓๑131 ตอน 5๑๒12 มีนาคม ๒๕๕๗2557 หน้า 1.</ref>
* [[พ.ศ. 2550]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น [[ตติยจุลจอมเกล้า]] ({{ต.จ.)ฝ่ายหน้า|2550}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/006/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย),] เล่ม ๑๒๔124, ตอน 6 ข, 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐2550, หน้า ๑]1</ref>
{{ต.ม.|2543}}
* [[พ.ศ. 2543]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] (ต.ม.)
{{จ.ช.|2538}}
* [[พ.ศ. 2538]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น [[จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก]] (จ.ช.)
{{จ.ม.|2533}}
* [[พ.ศ. 2533]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย]] (จ.ม.)
{{บ.ม.|2529}}
* [[พ.ศ. 2529]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น [[เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย]] (บ.ม.)
 
== ลำดับสาแหรก ==
5,303

การแก้ไข