ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักโทษ"

เพิ่มขึ้น 412 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Alphama Tool)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 เปลี่ยนความหมายของนักโทษเด็ดขาดเป็น “บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ลงโทษด้วย”
 
ผู้บัญชาการดูแลและมีอำนาจสูงสุดประเทศไทย จอมทัพ อนุชล กลยนี นายกรัฐมนเอก และสั่งการมอบหมายให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลสัั่งการแทนในขณะนี้
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายระหว่างประเทศ]]
ผู้ใช้นิรนาม