ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างขึ้นโดยการแปลหน้า "Philosophy and economics")
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปรัชญาเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็นสามหัวข้อซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาของ [[ ทฤษฎีการกระทำ (ปรัชญา) |ทฤษฎีการปฏิบัติ]], [[จริยธรรม|จริยศาสตร์]] (ปรัชญาสังคมและการเมืองเชิงบรรทัดฐาน) และ [[ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ |ปรัชญาวิทยาศาสตร์]] ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ[[ ความมีเหตุผล |เหตุผล]] [[ สวัสดิการ |สวัสดิการ]] และ [[ ทฤษฎีทางเลือกทางสังคม |ทางเลือกทางสังคม]] ปกป้องวิทยานิพนธ์เชิงปรัชญาที่สำคัญมักจะได้รับการแจ้งจากวรรณคดีปรัชญาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของผู้สนใจในทฤษฎีการปฏิบัติ จิตวิทยาเชิงปรัชญาและปรัชญาสังคมและการเมือง
 
[[เศรษฐศาสตร์]] ได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจใน[[ญาณวิทยา]] และปรัชญาวิทยาศาสต เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่ละเอียดและมีคุณสมบัติที่เปิดเผยของ [[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]] ในขณะที่วัตถุนั้นประกอบไปด้วย[[ ปรากฏการณ์ทางสังคม |ปรากฏการณ์ทางสังคม]] <ref>{{Cite web|url=http://plato.stanford.edu/entries/economics/|title=Philosophy of Economics, Stanford Encyclopedia of Philosophy|last=|first=|date=|website=|publisher=|access-date=}}</ref>
 
== ขอบเขต ==
255

การแก้ไข