ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลี กวนยู"

เพิ่มขึ้น 764 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Lee Kuan Yew|ลี กวนยู}}
 
=== หนังสือและบทความ ===
 
* ศุภการ สิริไพศาล. “ลี กวนยู: ผู้กำหนดวิถีแห่งสิงคโปร์.” ใน อรพินท์ คำสอน และคนอื่นๆ (บก.), ''ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1''. น. 1–45. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สกว.), 2557.
 
=== เว็บไซต์ ===
 
* [http://www.lee-kuan-yew.com/ Lee Kuan Yew]
 
ผู้ใช้นิรนาม