ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประชากรทั้งหมด 35,671 คน แบ่งเป็นชาย 16,864 คน หญิง 18,807 คน มีจำนวนบ้าน 16,259 หลังคาเรือน<ref name="stat"/> แบ่งการปกครองเป็นชุมชนจำนวน 20 ชุมชน ดังนี้
 
{{col-begin|width=auto}}{{col-3}}
{{col-3}}
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนวัดป่าเรไร
159

การแก้ไข