ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนครอินทร์"

→‎รถประจำทางที่ผ่าน: ลบ "รถประจำทางสาย 1024ข (ท่าน้ำนนทบุรี-บางบัวทอง)" ออก เหตุผล: ข้อมูลซ้ำซ้อนกับข้อมูลอีกบรรทัด
(→‎รถประจำทางที่ผ่าน: ปรับปรุงข้อมูลสายรถโดยสารสาธารณะ ที่วิ่งบนถนนนครอินทร์ (ผมนั่งประจำครับ))
(→‎รถประจำทางที่ผ่าน: ลบ "รถประจำทางสาย 1024ข (ท่าน้ำนนทบุรี-บางบัวทอง)" ออก เหตุผล: ข้อมูลซ้ำซ้อนกับข้อมูลอีกบรรทัด)
* รถประจำทางสาย 203 ท่าอิฐ-สนามหลวง
* รถประจำทางสาย 387 (ศาลายา-ปากเกร็ด)
* รถประจำทางสาย 1024ข (ท่าน้ำนนทบุรี-บางบัวทอง)
* รถตู้ประจำทางสาย ต.119 สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต-บางบัวทอง
* รถประจำทาง RTC 6028 วงเวียนราชพฤกษ์-ติวานนท์
52

การแก้ไข