ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ยุคเรืองปัญญา|ยุคการสว่างวาบทางปัญญา]] [[ศาสนาคริสต์]] และ [[สังคมนิยม]] มีอิทธิพลต่อความคิดของญี่ปุ่นตั้งแต่[[การฟื้นฟูเมจิ|ยุคปฏิรูปเมจิ]] ความสำคัญของ[[วัฒนธรรม]]ทางการเมืองของญี่ปุ่นและ[[ประเพณี]]ของชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาต่อต้าน[[ ตะวันตก |ความเป็นตะวันตก]] แนวโน้มนี้มีด้าน [[อุดมการณ์]]ของ[[จักรวรรดินิยม|ลัทธิจักรวรรดินิยม]] และ[[ ลัทธิทหาร |ลัทธิทหาร]] / [[ลัทธิฟาสซิสต์]] <ref>See also [[Total war]] and [[Pan-Asianism]].</ref>
 
[[ โทคุโทมิโซโห |โทะคุโทะมิ โสะโฮ]] ตีพิมพ์นิตยสารที่เขาถกเถียงกันในเรื่อง[[ประชาธิปไตยเสรีนิยม|เสรีนิยมประชาธิปไตย]]และ[[ลัทธิอิงสามัญชน|ประชานิยม]]ซึ่งต่อต้าน[[ ตะวันตก |การทำให้เป็นตะวันตก]]ของญีี่ปุ่นญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามเขาไม่แยแสกับ[[ชนชั้นกระฎุมพี|ชนชั้นกลาง]]ที่ควรมีส่วนร่วมทางการเมืองใน... [[ Kuga Katsunan |คุงะ คัทสึนัน]] ยกย่อง[[วัฒนธรรมทางการเมือง]]ของญี่ปุ่นและ[[ประเพณี]]ของชาติเป็นอย่างมาก เขามุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูและการเสริมสร้างอารมณ์แห่งชาติ แม้กระนั้นเขาก็ไม่ได้เป็น[[ชาตินิยม]]โดยจิตใจ เขาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพและโต้แย้ง[[ระบบรัฐสภา]]ของรัฐบาลและการขยายตัวของ[[ การอธิษฐาน |สิทธิในการออกเสียง]]
 
หลัง[[การฟื้นฟูเมจิ|ยุคปฏิรูปเมจิ]] รัฐบาลญี่ปุ่นปกป้อง[[ชินโต|ศาสนาชินโต]] และถือว่าไม่ได้เป็นแค่ศาสนาพิเศษ แต่เป็น[[ รัฐชินโต |ศาสนาชินโตแห่งรัฐ]] รัฐบาลเกี่ยวข้องกับศาสนาชินโตอย่างใกล้ชิดกับองค์[[จักรพรรดิ]]อันศักดิ์สิทธิ์ และพวกเขาใช้ศาสนาชินโตเป็นเครื่องมือในการ[[การจัดการปกครอง|ปกครอง]]ของรัฐ ศาสนาชินโตแห่งรัฐโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจากนิกายส่วนตัวของศาสนาชินโต ซึ่งเป็นรูปแบบของการกำกับดูแลของรัฐใน[[อุดมการณ์]]ที่นำไปสู่รูปแบบชินโตแห่งรัฐและประกาศใช้[[ จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ด้านการศึกษา |พระราชฤษฎีกาของจักรพรรดิด้านการศึกษา]] แนวคิด[[ statism |รัฐนิยม]]แบบเมจิ พยายามที่จะเรียกร้องอธิปไตยของชาติคืนมาและติดตาม[[จักรวรรดินิยม|ลัทธิจักรวรรดินิยม]] และ [[ลัทธิอาณานิคม|ลัทธิล่าอาณานิคม]] ผ่าน [[สงครามจีน–ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง|สงครามจีน -ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1]] และ [[สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น|สงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น]] อย่างไรก็ตามแนวโน้มทาง[[ ดุ๊กดิ๊ก |การทหาร]]ได้รับการพัฒนาให้เป็น[[ อัลตร้าชาตินิยม |ลัทธิชาตินิยมแบบสุดโต่ง]] [[ Kita Ikki |คิตะ อิคคิ]] สนับสนุนการยกเว้น[[ Zaibatsu |ไซบัทสึ]] รัฐบุรุษอาวุโส และ [[พรรคการเมือง]] รวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างจักรพรรดิและประชาชน <ref>See [[February 26 Incident]].</ref>
[[ Yanagita Kunio |ยะนะกิตะ คุนิโอะ]] อยู่ในระดับแถวหน้าของการศึกษา[[คติชนวิทยา|คติชาวบ้าน]]ของญี่ปุ่น เขาตั้งชื่อสมาชิกของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้นำทางการเมืองและ [[ ทางปัญญา |ปัญญาชน]] ในฐานะ "jomin" (โจมิน) นักคติชนวิทยาอื่น ๆ ได้แก่ [[ Minakata Kumagusu |มินะกะตะ คุมะกุสุ]], [[ Yanagi Soetsu |ยะนะงิ มุเนะโยชิ]] และ [[ Orikuchi Shinobu |โอริกุชิ ชิโนะบุ]]
 
ในยุคก่อนสงครามญี่ปุ่น มีการศึกษาและแนะนำ [[ ปรัชญาเยอรมัน |ปรัชญาเยอรมัน]]อย่างกระตือรือร้น อย่างไรก็ตามตั้งแต่[[ยุคเมจิ]]ตอนปลายถึง[[ยุคไทโช]] [[ โรงเรียนเกียวโต |สำนักเกียวโต]]พยายามประสานความคิดตะวันตกกับความคิดตะวันออกเข้าด้วยกัน เช่น [[เซน|พุทธศาสนานิกายเซน]] [[ Nishida Kitaro |นิชิดะ คิทะโระ]]ได้สร้างความคิดดั้งเดิมโดยการผสมผสานของเซนกับความคิดแบบตะวันตก ความคิดของเขาเรียกว่าปรัชญาของนิชิดะ ยืนยันใน[[ประสบการณ์]]อันบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีการต่อต้านระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ <ref>''An inquiry into the good''</ref> หลัก[[ภววิทยา]]ของเขาได้รับมาจากความว่างอันสมบูรณ์ [[ Watsuji Tetsuro |วัทสึจิ เท็ทสึโระ]] ได้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดปัจเจกบุคคลนิยมอันเห็นแก่ตัวของตะวันตก <ref>''The significance of ethics as the study as man''</ref> [[จริยธรรม|จริยศาสตร์]]ของเขากล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้[[การดำรงอยู่|ดำรงอยู่]]อย่างโดดเดี่ยว แต่ดำรงอยู่อย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เขายืนยันว่าปัจเจกบุคคลและสังคมควรตระหนักถึงบุคลิคลักษณะเฉพาะของตัวเองและสมาชิกในสังคม เขายังเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงาน ''ภูมิอากาศและวัฒนธรรม'' ซึ่งเขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
 
=== ปรัชญาญี่ปุ่นร่วมสมัย ===
255

การแก้ไข