ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(แก้แม่แบบ)
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย''' ({{lang-en|Thai Public Broadcasting Service}}) หรือเรียกโดยย่อว่า '''"ส.ส.ท."''' ({{lang-en|TPBS}}) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดำเนินการด้วยทุน ทรัพย์สิน และรายได้ของตน ภายในวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและคุณธรรมผ่านข่าวสารที่เที่ยงตรง เพื่อผลิตรายการข่าวสารที่มีสารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสาระบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นหลังจากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียึดสัมปทานคลื่นความถี่และเครื่องส่งโทรทัศน์ช่องสัญญาณระบบยูเอชเอฟออกอากาศทางช่อง 29 คืนจาก บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้นำช่องสัญญาณดังกล่าวมาจัดตั้งเป็น '''''สถานีโทรทัศน์สาธารณะ''''' โดยมี กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินงานชั่วคราวในลักษณะสถานีโทรทัศน์ของรัฐ และต่อมาองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้รับโอนกิจการและเข้ามาบริหารงาน ''สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส'' โดยเริ่มออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 และออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 หลังจากผ่านการทดลองออกอากาศเป็นเวลา 1 เดือน
 
== ประวัติ ==
380,773

การแก้ไข